Vilniaus universitetas – seniausias ir didžiausias Lietuvos universitetas, įkurtas 1579 m. Senamiestyje esančiame centrinių rūmų komplekso ansambliui priklauso ir Vilniaus Šv. Jonų bažnyčia.

 

2009 m. universitetas įvertintas geriausiu universitetu Lietuvoje ir 549-u pasaulyje.

Vilnius University is the oldest and largest higher education institution in Lithuania. It was established in 1579. The central buildings of the university campus are situated in the old town and include Vilnius St. Johns' Church (as seen in the postcard).

 

In 2009 Vilnius University was acknowledged as the best university in Lithuania and ranked 549th in the world.

Vilniaus universiteto chemijos fakultetas. Leid. A. Fialko / Vilnius University chemistry faculty. Publisher A. Fialko
Vilniaus universiteto chemijos fakultetas. Leid. A. Fialko / Vilnius University chemistry faculty. Publisher A. Fialko
Centriniai rūmai. Foto F. Zanievskio / Central campus. Photo F.Zanievskis
Centriniai rūmai. Foto F. Zanievskio / Central campus. Photo F.Zanievskis
Didysis P. Skargos kiemas. Foto L. Visockio / Grand P.Skarga courtyard. Photo L. Visockis
Didysis P. Skargos kiemas. Foto L. Visockio / Grand P.Skarga courtyard. Photo L. Visockis
Astronomijos observatorija. Foto J. Bulhakas 1931m. / Astronomy Observatory. Photo J.Bulhak 1931
Astronomijos observatorija. Foto J. Bulhakas 1931m. / Astronomy Observatory. Photo J.Bulhak 1931
Rusų dalininkų sąjunga 1908-09m. M.V. Dobužinskis. Senas kiemas / Russian painters union 1908-09. M.V.Dobužinskis. Old courtyard
Rusų dalininkų sąjunga 1908-09m. M.V. Dobužinskis. Senas kiemas / Russian painters union 1908-09. M.V.Dobužinskis. Old courtyard
Vilnius. Universiteto vartai. Nuotr. P. Karpavičiaus. 1948m. / Vilnius. University gate. Photo by P. Karpavičius. 1948
Vilnius. Universiteto vartai. Nuotr. P. Karpavičiaus. 1948m. / Vilnius. University gate. Photo by P. Karpavičius. 1948
Vilnius. Valstybinis universitetas. Nuor. P. Karpovičiaus. 1948m. / Vilnius. State university. Photo by P. Karpovičius. 1948
Vilnius. Valstybinis universitetas. Nuor. P. Karpovičiaus. 1948m. / Vilnius. State university. Photo by P. Karpovičius. 1948

Vilnius. Valstybinis universitetas. Nuor. P. Karpovičiaus. 1948m. / Vilnius. State university. Photo by P. Karpovičius. 1948

Stuokos-Gucevčiaus kiemas. Foto M. Fligelio Apie 1960m. / Stuoka-Gucevičius courtyard. Photo M. Fligelis. 1960
Stuokos-Gucevčiaus kiemas. Foto M. Fligelio Apie 1960m. / Stuoka-Gucevičius courtyard. Photo M. Fligelis. 1960
Valstybinis V. Kapsuko universitetas. Foto F. Feigelmano. 1956m./ The V. Kapsukas state University. Photo F.Feigelman 1956
Valstybinis V. Kapsuko universitetas. Foto F. Feigelmano. 1956m./ The V. Kapsukas state University. Photo F.Feigelman 1956
Senamiestis prie V. Mickevičiaus-Kapsuko v. universiteto. Nuotr. M. Fligelio. Apie 1963m. / The Old Town by the former  V. Mickevičius-Kapsukas University. Photo M. Fligelis
Senamiestis prie V. Mickevičiaus-Kapsuko v. universiteto. Nuotr. M. Fligelio. Apie 1963m. / The Old Town by the former V. Mickevičius-Kapsukas University. Photo M. Fligelis
Vilnius. Universitetas. Senoji observatorija. Nuotr. A. Moskoliūno, L. Verbliugevičiaus / Vilnius University. The old Observatory. Photo by A. Maskoliūnas, L. Verbliugevičius
Vilnius. Universitetas. Senoji observatorija. Nuotr. A. Moskoliūno, L. Verbliugevičiaus / Vilnius University. The old Observatory. Photo by A. Maskoliūnas, L. Verbliugevičius
Vilnius. Vienas iš universiteto kiemų. Nuotr. P. Karpavičiaus / Vilnius: a University quadrangle. Photo P. Karpavičius
Vilnius. Vienas iš universiteto kiemų. Nuotr. P. Karpavičiaus / Vilnius: a University quadrangle. Photo P. Karpavičius
Vilnius. Valstybinis universitetas. L. Stuokos-Gucevičiaus kiemelis. Apie 1974m. / Vilnius. The University. Stuoka-Gucevičius Courtyard. 18th-19th centuries
Vilnius. Valstybinis universitetas. L. Stuokos-Gucevičiaus kiemelis. Apie 1974m. / Vilnius. The University. Stuoka-Gucevičius Courtyard. 18th-19th centuries
Vilnius. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčia. Apie 1974m. /St. John's Church. 18th century
Vilnius. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčia. Apie 1974m. /St. John's Church. 18th century
Vilnius. Universiteto rūmų ansamblis. Nuotr.  L. Ruiko / The University architectural ensemble. Photo by L. Ruikas
Vilnius. Universiteto rūmų ansamblis. Nuotr. L. Ruiko / The University architectural ensemble. Photo by L. Ruikas

Bus daugiau...

More coming soon...