Vilnius. Gedimino bokštas (1957m). / Gediminas tower in 1957. Publisher "PRAVDA". Photo by L.Baradulinas
Vilnius. Gedimino bokštas (1957m). / Gediminas tower in 1957. Publisher "PRAVDA". Photo by L.Baradulinas
Vilnius. Stoties pastatas. Leid. "PRAVDA". 1956m. Nuotr. L. Baradulino / The Station building in 1956. Publisher "PRAVDA". Photo by L. Baradulinas
Vilnius. Stoties pastatas. Leid. "PRAVDA". 1956m. Nuotr. L. Baradulino / The Station building in 1956. Publisher "PRAVDA". Photo by L. Baradulinas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miesto vaizdas nuo Kalnu patko / View of the city from the Hill Park

Stalino paminklas Grūto parke 2011m. (foto.G.Burba) / Monument to Stalin, Grūto park, 2011 (photo.G.Burba)
Stalino paminklas Grūto parke 2011m. (foto.G.Burba) / Monument to Stalin, Grūto park, 2011 (photo.G.Burba)
Vilniaus geležinkelio stotis. Stalino paminklas. 1958m. Foto Ch. Levino / Vilnius. The Railway Station. 1958. Photo Ch. Levin
Vilniaus geležinkelio stotis. Stalino paminklas. 1958m. Foto Ch. Levino / Vilnius. The Railway Station. 1958. Photo Ch. Levin
Vilnius. Černiachovskio aikštė. Foto P. Karpavičiaus. 1955m / Vilnius. Černiachovski square. Photo. P. Karpavičius. 1955
Vilnius. Černiachovskio aikštė. Foto P. Karpavičiaus. 1955m / Vilnius. Černiachovski square. Photo. P. Karpavičius. 1955
Vilnius. Gedimino aikštė (apie1960m.) / Gediminas square about 1960. Photo "Dinamo"
Vilnius. Gedimino aikštė (apie1960m.) / Gediminas square about 1960. Photo "Dinamo"
Vilnius. P. Cvirkos paminklas. Nuotr. M. Fligelio / Monument to P. Cvirka. Photo by M. Fligel
Vilnius. P. Cvirkos paminklas. Nuotr. M. Fligelio / Monument to P. Cvirka. Photo by M. Fligel
Vilnius. Naujasis tiltas per Nerį. Foto P. Karpavičius. 1955m./ New bridge over Neris. Photo by P. Karpavičius. 1955
Vilnius. Naujasis tiltas per Nerį. Foto P. Karpavičius. 1955m./ New bridge over Neris. Photo by P. Karpavičius. 1955
Vilnius. Stalino prospektas.1956 m. Foto DINAMO / The Stalin Avenue in 1956. Photo DINAMO
Vilnius. Stalino prospektas.1956 m. Foto DINAMO / The Stalin Avenue in 1956. Photo DINAMO
Vilnius. Stalino prospektas. 1956m. Foto B. Dūdos / The Stalin Avenue in 1956. Photo by B. Dūda
Vilnius. Stalino prospektas. 1956m. Foto B. Dūdos / The Stalin Avenue in 1956. Photo by B. Dūda
Vilnius. Puškino paminklas. Nuotr.  Vincento Berdovskio / The Pushkin Monument. Photo by V. Berdovskis
Vilnius. Puškino paminklas. Nuotr. Vincento Berdovskio / The Pushkin Monument. Photo by V. Berdovskis

Pirmas paminklas poetui buvo sukurtas vietinio dailininko V. Griaznovo ir pastatytas 1899m. tuometiniame Pilies skvere (Gedimino kalno papėdėje). 1915m. paminklas buvo demontuotas ir išvežtas i Rusiją. 1955m. Gedimino kalno papėdėje atidengtas naujas skulptoriaus Broniaus Vyšniausko ir architekto Vytauto Nasvyčio sukurtas paminklas-biustas. 1992m. šis paminklas buvo pervežtas į Markučius, į buvusias 1894-1935m poeto sūnaus Grigorijaus valdas.

 

(Pagal svetainės www.vilnijosvartai.lt informaciją)

The first monument to the poet Alexander Pushkin was created by a local painter V.Griaznov and set in 1899 Pilies square (at the foot of Gedimino mountain). In 1915, the monument was dismounted and taken to Russia. In 1955, a new monument-bust created by sculptor Bronius Vyšniauskas and architect Vytautas Nasvytis was unveiled there. In 1922, this monument was transported to Markučiai, to the former 1894-1935 domain of the poet's son Grigorij.

 

(According to www.vilniausvartai.lt)

Puškino skveras apie1959m. Nuotr. Ch. Levino / Pushkin Square. Photo by Ch. Levin
Puškino skveras apie1959m. Nuotr. Ch. Levino / Pushkin Square. Photo by Ch. Levin
Centrinė Vilniaus m. dalis. Nuotr. autorius Vincentas Berdovskis / Central Vilnius. About 1960. Photo by Vincentas Berdovskis
Centrinė Vilniaus m. dalis. Nuotr. autorius Vincentas Berdovskis / Central Vilnius. About 1960. Photo by Vincentas Berdovskis
Vilnius. I.D. Černiachovskio tiltas / Chernyakhovsky Bridge
Vilnius. I.D. Černiachovskio tiltas / Chernyakhovsky Bridge
Vilnius. Prie didžiausio respublikoje "Spartako" stadiono įėjimo / Vilnius. Next to the entrance of the largest in the republic "Spartak" stadium
Vilnius. Prie didžiausio respublikoje "Spartako" stadiono įėjimo / Vilnius. Next to the entrance of the largest in the republic "Spartak" stadium
Vilnius. Upė ir Neries krantinė (1954m.) / Vilnius. The riverside of Neris (1954)
Vilnius. Upė ir Neries krantinė (1954m.) / Vilnius. The riverside of Neris (1954)
Vilnius. Gyvenamasis namas Stalino prospekte / Vilnius. Residential house at Stalin avenue
Vilnius. Gyvenamasis namas Stalino prospekte / Vilnius. Residential house at Stalin avenue
Vilnius. Respublikinė biblioteka. Z. Kazėno nuotr. 1965m. / Library of the Republic. 1965. Photo by Z. Kazėnas
Vilnius. Respublikinė biblioteka. Z. Kazėno nuotr. 1965m. / Library of the Republic. 1965. Photo by Z. Kazėnas
Vilnius. Paupio g. Čia 1895m. gyveno F. Dzeržinskis. Nuotr. Ch. Levino / Vilnius. Number 26 Paupio Street. F. Dzerzhinsky lived there in 1895. Photo by Ch. Levin
Vilnius. Paupio g. Čia 1895m. gyveno F. Dzeržinskis. Nuotr. Ch. Levino / Vilnius. Number 26 Paupio Street. F. Dzerzhinsky lived there in 1895. Photo by Ch. Levin
B. Pundžius. Taikos sargyboje / B. Pundžius. On guard of peace
B. Pundžius. Taikos sargyboje / B. Pundžius. On guard of peace
Vilnius. Lenino prospektas. Nuotr. M. Fligelio. Leidykla "Mintis"/ The Lenin Avenue. Photo by M. Filgelis. Pub. "Mintis"
Vilnius. Lenino prospektas. Nuotr. M. Fligelio. Leidykla "Mintis"/ The Lenin Avenue. Photo by M. Filgelis. Pub. "Mintis"
Prie Pionierių rūmų (apie 1965m) / At the Young Pioneers House (about 1965)
Prie Pionierių rūmų (apie 1965m) / At the Young Pioneers House (about 1965)
Vilnius. Naujasis Antakalnis. Foto M. Fligelio / The New Antakalnis. Photo by M. Fligelis
Vilnius. Naujasis Antakalnis. Foto M. Fligelio / The New Antakalnis. Photo by M. Fligelis
Vilnius. Antakalnis (apie 1965m.). Leidykla "Mintis" / Antakalnis (about 1965). Pub. "Mintis"
Vilnius. Antakalnis (apie 1965m.). Leidykla "Mintis" / Antakalnis (about 1965). Pub. "Mintis"
Vilnius.1972. Lenino aikštė. Nuotr. Z. Kazėno. Kaina 3 kp./ The Lenin Square. 1972. Photo by Z. Kazėnas
Vilnius.1972. Lenino aikštė. Nuotr. Z. Kazėno. Kaina 3 kp./ The Lenin Square. 1972. Photo by Z. Kazėnas
Lenino aikštė. Leidykla "Pravda". Nuotr. L. Baradulino. 1956m. / The Lenin Square. Press "Pravda". Photo by L.Baradulin. 1956
Lenino aikštė. Leidykla "Pravda". Nuotr. L. Baradulino. 1956m. / The Lenin Square. Press "Pravda". Photo by L.Baradulin. 1956
Vilniaus aerouostas. 1956m. Nuotr. I. Kacenbergo / Vilnius airport. 1956. Photo by I. Kacenberg.
Vilniaus aerouostas. 1956m. Nuotr. I. Kacenbergo / Vilnius airport. 1956. Photo by I. Kacenberg.
Vilniaus V.Kapsuko Universiteto kiemas. Foto P. Karpavičiaus. 1956.XII.3. / Vilnius V. Kapsukas University courtyard. Photo by P. Karpavičius.1956.
Vilniaus V.Kapsuko Universiteto kiemas. Foto P. Karpavičiaus. 1956.XII.3. / Vilnius V. Kapsukas University courtyard. Photo by P. Karpavičius.1956.
Vilnius. Jaunimo sode. Foto I. Kacenbergo. 1956m. / In the Youth Garden. Photo by I. Kacenberg. 1956.
Vilnius. Jaunimo sode. Foto I. Kacenbergo. 1956m. / In the Youth Garden. Photo by I. Kacenberg. 1956.
Vilnius. Universalinė parduotuvė (Vaikų pasaulis). Nuotr. V.I. Panovo. 1967m. / Vilnius. Department store (Children's world). Photo by V. I. Panov. 1967
Vilnius. Universalinė parduotuvė (Vaikų pasaulis). Nuotr. V.I. Panovo. 1967m. / Vilnius. Department store (Children's world). Photo by V. I. Panov. 1967
Vilnius. XVIIIa. architektūros paminklas-buv.Katedra. dab. Paveikslų galerija (1980) Nuotr. A. Andrejevo / An 18th c. architectural monument, former Picture Gallery, now Cathedral (1980). Architect L.Stuoka-Gucevičius. Photo by A. Andrejevas
Vilnius. XVIIIa. architektūros paminklas-buv.Katedra. dab. Paveikslų galerija (1980) Nuotr. A. Andrejevo / An 18th c. architectural monument, former Picture Gallery, now Cathedral (1980). Architect L.Stuoka-Gucevičius. Photo by A. Andrejevas
Vilnius. Muziejaus gatvė. Nuotr. Z. Kazėno. 1972m. / Muziejaus Street. 1972. Photo by Z. Kazėnas
Vilnius. Muziejaus gatvė. Nuotr. Z. Kazėno. 1972m. / Muziejaus Street. 1972. Photo by Z. Kazėnas
Vilnius. Paminklas Žemaitei. 1975m. (skulpt. P. Aleksandravičius). Z. Kazėno nuotr. / Monument to Žemaitė. 1975. Sculptor P. Aleksandravičius. Photo by Z. Kazėnas
Vilnius. Paminklas Žemaitei. 1975m. (skulpt. P. Aleksandravičius). Z. Kazėno nuotr. / Monument to Žemaitė. 1975. Sculptor P. Aleksandravičius. Photo by Z. Kazėnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilnius. Naujieji Žirmūnai. Nuotr. M.Pazijos /

Vilnius. Zhirmunai, a New Hausing Development.

Photo by M.Pazia

Vilnius. Liaudies meistrų paroda Pilies skg. Nuotr. D. Mackonio. 1976m./ An art exhibition by folk artists in Pilies Lane. 1976. Photo by D Mackonis
Vilnius. Liaudies meistrų paroda Pilies skg. Nuotr. D. Mackonio. 1976m./ An art exhibition by folk artists in Pilies Lane. 1976. Photo by D Mackonis
1975 Respublikinė dainų šventė Vilniuje. Nuotr. D. Mackonio / 1975 Song Festival in Vilnius
1975 Respublikinė dainų šventė Vilniuje. Nuotr. D. Mackonio / 1975 Song Festival in Vilnius
Vilnius. Lenino prospektas. 1972m. Nuotr. Z. Kazėno / The Lenin Boulevard in 1972. Photo by Z. Kazėnas
Vilnius. Lenino prospektas. 1972m. Nuotr. Z. Kazėno / The Lenin Boulevard in 1972. Photo by Z. Kazėnas
Vilnius. Gorkio gatvė. 1975m. Nuotr. M. Kuraičio / Gorkis Street. Photo by M. Kuraitis
Vilnius. Gorkio gatvė. 1975m. Nuotr. M. Kuraičio / Gorkis Street. Photo by M. Kuraitis
Vilnius. Revoliucionieriaus  V. Mickevičiaus-Kapsuko paminklas. Skulptorius P. Vaivada. (foto B. Jelina). Perkeltas į Grūto parką / Monument to V. Mickevičius-Kapsukas, the revolutionary. Now in Grūto park. Sculptor P. Vaivada. Photo by B. Jelina
Vilnius. Revoliucionieriaus V. Mickevičiaus-Kapsuko paminklas. Skulptorius P. Vaivada. (foto B. Jelina). Perkeltas į Grūto parką / Monument to V. Mickevičius-Kapsukas, the revolutionary. Now in Grūto park. Sculptor P. Vaivada. Photo by B. Jelina
Vilnius. Valstybinė filharmonija.1972. Nuotr. Z. Kazėno / State Philharmonie in 1972. Photo by Z. Kazėnas
Vilnius. Valstybinė filharmonija.1972. Nuotr. Z. Kazėno / State Philharmonie in 1972. Photo by Z. Kazėnas
Vilniaus senamiestis. 1976m. Nuotr. A. Riazancevo /...
Vilniaus senamiestis. 1976m. Nuotr. A. Riazancevo /...
Vilnius. Prie gen. Černiachovskskio obelisko. Nuotr. P Karpovičiaus. 1948m./

Vilnius. By the Gen. Cherniakovskis obelix. Photo. P. Karpavičius, 1948

Vilnius. Prie gen. Černiachovskio obelisko. Nuotr. P. Karpavičiaus. 1948m./...
Vilnius. Prie gen. Černiachovskio obelisko. Nuotr. P. Karpavičiaus. 1948m./...
Vilnius. I.D. Černiachovskio paminklas. 1972. Nuotr.A. Bogdanavo / Monument to I. D. Černiachovskis. 1972. Photo by A.Bogdanovas
Vilnius. I.D. Černiachovskio paminklas. 1972. Nuotr.A. Bogdanavo / Monument to I. D. Černiachovskis. 1972. Photo by A.Bogdanovas

Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1990m. giminių prašymu perlaidotas Maskvos Novodevičės kapinėse. (Pagal Vikipediją)

After the restoration of the independency of Lithuania in 1990, buried in Moscow's Novodevich cemetery by family request. (According to Wikipedia)

Vilnius. Gorkio gatvė. Senamiestis. Nuotr. Z.Kazėno / Gorki street. The Old Town. Photo by Z.Kazėnas
Vilnius. Gorkio gatvė. Senamiestis. Nuotr. Z.Kazėno / Gorki street. The Old Town. Photo by Z.Kazėnas
Vilnius. Gotikos kampelis. Statybininkų rūmai. Nuotr. Z.Kazėno / A gothic corner. Palace of Builders. Photo by Z.Kazėnas
Vilnius. Gotikos kampelis. Statybininkų rūmai. Nuotr. Z.Kazėno / A gothic corner. Palace of Builders. Photo by Z.Kazėnas
Vilnius. Žirmūnai.  K. Kisielio dek. skulptūra. Nuotr. R. Rakausko, A. Žižiūno / Žirmūnai, new residential area. Photo by R.  Rakauskas, A. Žižiūnas
Vilnius. Žirmūnai. K. Kisielio dek. skulptūra. Nuotr. R. Rakausko, A. Žižiūno / Žirmūnai, new residential area. Photo by R. Rakauskas, A. Žižiūnas
Vilnius. Lazdynai. G.Karaliaus skulptūra "Rytas". Nuotr. M. Sutkaus, L. Verbliugevičiaus / Lazdynai, new residential area. Sculpture "Morning" by G.Karalius. Photo by M. Sutkus, L. Verbliugevičius
Vilnius. Lazdynai. G.Karaliaus skulptūra "Rytas". Nuotr. M. Sutkaus, L. Verbliugevičiaus / Lazdynai, new residential area. Sculpture "Morning" by G.Karalius. Photo by M. Sutkus, L. Verbliugevičius
Vilnius. Šv. Petro ir Povilo bažnyčia. Nuotr. D. Buklio, V. Kapočiaus / St. Peter and St. Paul's Church. Photo by D. Buklys, V. Kapočius
Vilnius. Šv. Petro ir Povilo bažnyčia. Nuotr. D. Buklio, V. Kapočiaus / St. Peter and St. Paul's Church. Photo by D. Buklys, V. Kapočius
Vilnius. Paminklas Zigmui Aleksai-Angariečiui. Skulptorius A. Ambraziūnas. Architektas G. Baravykas. Nuotr.  B. Jelino / Monument to Zigmas Aleksa-Angarietis. Sculptor A. Ambraziūnas. Architect G. Baravykas. Photo. B. Jelin
Vilnius. Paminklas Zigmui Aleksai-Angariečiui. Skulptorius A. Ambraziūnas. Architektas G. Baravykas. Nuotr. B. Jelino / Monument to Zigmas Aleksa-Angarietis. Sculptor A. Ambraziūnas. Architect G. Baravykas. Photo. B. Jelin
Vilnius. Monumentas Lietuvos partizanams it pogrindininkams. Skulptoriai: J. Kalinauskas, A. Zokaitis. Nuotr. G. Bulanovo / Monument for Lithuanian partizans. Sculptors: J.Kalinauskas, A.Zokaitis. Photo by G.Bulanov
Vilnius. Monumentas Lietuvos partizanams it pogrindininkams. Skulptoriai: J. Kalinauskas, A. Zokaitis. Nuotr. G. Bulanovo / Monument for Lithuanian partizans. Sculptors: J.Kalinauskas, A.Zokaitis. Photo by G.Bulanov
Vilnius. Santuokų rūmai. Nuotr. A. Žižiūno. 1976m. / Wedding Palace. Photo A. Žižiūnas. 1976
Vilnius. Santuokų rūmai. Nuotr. A. Žižiūno. 1976m. / Wedding Palace. Photo A. Žižiūnas. 1976
Vilnius. Kutūzovo aikštė. 18-19a. rūmų kompleksas. Arhitektai L.Stuoka-Gucevičius, K. Podčašinskis, V. Stasovas / Kutuzov Square: Palace Complex 18th-19th centuries. Architects L.Stuoka-Gucevičius, K. Podčašinskis, V. Stasov
Vilnius. Kutūzovo aikštė. 18-19a. rūmų kompleksas. Arhitektai L.Stuoka-Gucevičius, K. Podčašinskis, V. Stasovas / Kutuzov Square: Palace Complex 18th-19th centuries. Architects L.Stuoka-Gucevičius, K. Podčašinskis, V. Stasov
Vilnius. Meno darbuotojų rūmai. Nuotr. Z. Kazėno / Vilnius. Palace of the art workers. Photo by Z. Kazėnas
Vilnius. Meno darbuotojų rūmai. Nuotr. Z. Kazėno / Vilnius. Palace of the art workers. Photo by Z. Kazėnas
Vilnius. Sporto rūmai. Nuotr. B. Jelino. 1979m. / Vilnius. Sport's palace. Photo by B. Jelin. 1979
Vilnius. Sporto rūmai. Nuotr. B. Jelino. 1979m. / Vilnius. Sport's palace. Photo by B. Jelin. 1979
Lietuvos TSR. Vilniaus Sporto Rūmai. Nuotr. A. Bogdanovo / Lithuania in USSR. Vilnius Sports Palace. Photo A. Bogdanov
Lietuvos TSR. Vilniaus Sporto Rūmai. Nuotr. A. Bogdanovo / Lithuania in USSR. Vilnius Sports Palace. Photo A. Bogdanov
Vilnius. Viešbutis "Draugystė" Nuotr. L. Verbliugevičiaus. 1974m. / Hotel "Draugystė". Photo L. Verbliugevičius. 1974
Vilnius. Viešbutis "Draugystė" Nuotr. L. Verbliugevičiaus. 1974m. / Hotel "Draugystė". Photo L. Verbliugevičius. 1974
Vilnius. Senamiestis. Gorkio gatvė. 1979m. Nuotr. B. Jelino / Vilnius. Gorkis Street. 1979. Photo by B. Jelin
Vilnius. Senamiestis. Gorkio gatvė. 1979m. Nuotr. B. Jelino / Vilnius. Gorkis Street. 1979. Photo by B. Jelin
Vilnius. Senamiestis. Gorkio gatvė. Autorius nežinomas / Vilnius. Gorkis Street. Unknown author.
Vilnius. Senamiestis. Gorkio gatvė. Autorius nežinomas / Vilnius. Gorkis Street. Unknown author.
Vilniaus senamiestis. Nuotr. autorius nežinomas / Vilnius Old Town. Unknown author.
Vilniaus senamiestis. Nuotr. autorius nežinomas / Vilnius Old Town. Unknown author.

Bus daugiau...

More coming soon...