Didysis 1931m. Vilniaus potvynis

Atšilus orui ir pradėjus tirpti sniegui, patvino Neries ir Vilnelės upės, kuriose vanduo kas valandą kilo. Pagaliau Neris išsiliejo iš krantų užliedama žemesnes gatves paupyje ir apsemdama visą eilę namų. Vanduo atkirto dabartines T.Vrublevskio, Tilto, Žygimantų gatves, apsėmė Antakalnio, Žvėryno rajonus. Nuo vieno pastato iki kito miestiečiams teko plaukti valtimis. Buvo užsemta Katedros aikštė, o Arkikatedros požemiai užlieti iki lubų. Vanduo suardė ar nunešė apie 4 tūkst. trobesių.  1931 metų balandžio 28 dieną buvo užfiksuotas aukščiausias vandens lygis per visą miesto istoriją . Pasak geologų "toks potvynis, koks buvo 1931-aisiais, būna tik kartą per šimtmetį".

 

Aštuntajame dešimtmetyje prie Baltarusijos sostinės Minsko užtvenkus marias, apie trečdalis Neries baseino vandenų surenkami ten ir potvyniai Vilniui daugiau nebegresia. O ir Neries krantinės nuo to laiko gerokai paaukštintos. 

The Great Vilnius Flood of 1931

Following a sudden thaw, the snow in the city began to melt making rivers Neris and Vilnelė rise. Their waters spilled over the riverbanks flooding the lower streets and dozens of houses, cutting off the present T.Vrublevskio, Tilto, Žygimantų streets, reaching Antakalnis and Žvėrynas districts. The city dwellers were forced to use boats as means of transport. The Cathedral square was now entirely covered by water and the Cathedral vaults were flooded up to the ceiling. The water damaged or destroyed about four thousand homes. In 28 April 1931 the highest levels of water in city's history were recorded. According to geologists, such floods as seen in 1931 occur only once a century.

 

In the 80's, the river water supplies near Minsk, the capital city of Belarus, were dammed and a third of the Neris basin waters are now gathered there. Since then, the Neris embankments have been elevated as well and floods no longer pose a threat to Vilnius.

Vandeniui užliejus Arkikatedros požemius, suskilo sienos. 1932-39m. vyko  restauracijos darbai. Tačiau būtent šios tragedijos dėka buvo rasti Lenkijos-Lietuvos karaliaus Aleksandro bei Žygimanto Augusto žmonų - Elžbietos ir Barboros
Radvilaitės palaikai.

 

Pagal svetainės VU Gidas informaciją.

Nuotraukos iš Vilniaus kolekcininkų klubo 

As the water flooded the Cathedral vaults, its walls started to crumble. Restoration works ensued in 1932 - 1939. But only thanks to this tragedy the remains of Elžbieta and Barbora Radvilaitė, the wives of Alexander the king of Poland-Lithuania and Žygimantas Augustas, were discovered.

 

With reference to VU Gidas website

Photos from Vilnius collectors' club

1957 metų Vilniaus potvynis

Vilnius flood of 1957

Nuotraukos Vincento Berdovskio. Publikuojamos pirmą kartą.

Photos by Vincent Berdovski. Published for the first time.

Bus daugiau...

More coming soon...