Senoji pilis / The Old Castle (Photo L. Wisocki)
Senoji pilis / The Old Castle (Photo L. Wisocki)

Senųjų Trakų Pilis

Senųjų Trakų - istorinės Lietuvos sostinės - pilis, spėjama, buvusi pastatyta antroje XIVa. pusėje. Pilis stovi pusiasalio iškyšulyje, išeinančiame i Galvės ežerą. XVa. dar Vytauto laikais ši medinė pilis buvo pakeista mūrine. Vėliau pilis kelis kart taisoma ir plečiama. Didelis keturkampiškas pilies kiemas buvo apsuptas aukštu akmens mūru. Ypač Kazimiero Jogailaičio viešpatavimo metu ji buvo atnaujinta ir žymiai praplėsta. 

 

Jei galėtų prabilti, Trakų pilis daug pasakytų apie garbingą Lietuvos praeitį. Salos pilyje 1430m. spalio 27d. mirė did. kunigaikštis Vytautas. Čia 1440m. buvo nužudytas did. kunig. Žygimantas Kęstutaitis. Tačiau jau nuo Žygimanto II laikų Trakai nustojo buvę kunigaikščio rezidencija; pilis virto kalėjimu, kur kunigaikštis laikė nepaklusnius bajorus.

 

Trakų miestas ir pilis visiškai sunyko 1655m. Nuo to laiko Trakai jau nebepajėgė pakilti ir atgauti senosios reikšmės. Nuo 1795m. Trakai tapo paprastu apskrities miestu. Pilis, niekieno neglobojama, pradėjo griūti, o miesto gyventojai ėmė naikinti jos sienas.

 

(A. Juškevičius, J. Maceina "Vilnius ir jo apylinkės")

Old Trakai Castle

The Trakai Peninsula Castle is the most distinct feature of Old Trakai which was once Lithuania's historical capital city. The wooden castle was supposedly built in the second half of the XIV c. by Kęstutis, the Duke of Lithuania, in the peninsula of the southern shore of Lake Galvė. In the XV c., the period of Vytautas rule, it was replaced by a stone castle. The castle underwent many further restorations and amplifications, which intensified during the Kazimieras Jogailaitis rule.

 

The Old Trakai Castle whispers of the country's glorious past. In 1430, the Grand Duke Vytautas died between these walls. This is where the Grand Duke Žygimantas Kęstutaitis was murdered ten years later. However, since the times of Žygimantas II the castle ceased to be the Duke's residency; instead, it became a prison where the Duke held captive his notorious noblemen.

 

The Old Trakai city and its castle became obsolete in 1655 and never again was it restored to its former glory. From 1795, Trakai became a common dictrict city. The abandoned castle began to crumble and the city dwellers started to gradually tear down its walls.

 

(A.Juškevičius, J. Maceina "Vilnius ir jo apylinkės")

Trakai. Vilniaus gatvė ir Šv. Jono kolona / Vilnius street and St. John's column
Trakai. Vilniaus gatvė ir Šv. Jono kolona / Vilnius street and St. John's column
Trakų pilis / Trakai castle
Trakų pilis / Trakai castle
Trakai. Pilies griuvėsiai / The Trakai castle rubble
Trakai. Pilies griuvėsiai / The Trakai castle rubble
Trakų pilies griuvėsiai / The Trakai castle rubble
Trakų pilies griuvėsiai / The Trakai castle rubble
Trakai. Pilies griuvėsiai. Leid. F. Musko / The Trakai castle rubble. Pub. F. Musko
Trakai. Pilies griuvėsiai. Leid. F. Musko / The Trakai castle rubble. Pub. F. Musko
Trakų pilis / The Trakai castle
Trakų pilis / The Trakai castle
Trakai-bendras vaizdas 1940.V.26 / Full view of Trakai in 1940.V.26
Trakai-bendras vaizdas 1940.V.26 / Full view of Trakai in 1940.V.26
Užutrakis. Nuotr. autorius nežinomas. 1940-VII-21 / Užutrakis. Unknown author. 1940-VII-21
Užutrakis. Nuotr. autorius nežinomas. 1940-VII-21 / Užutrakis. Unknown author. 1940-VII-21
Trakų pilis. Metai ir nuotr. Autorius nežinomi / The Trakai Castle. Date and author unknown.
Trakų pilis. Metai ir nuotr. Autorius nežinomi / The Trakai Castle. Date and author unknown.
Trakai-pilies griuvėsiai / The Trakai castle rubble
Trakai-pilies griuvėsiai / The Trakai castle rubble
Be pavadinimo / No title
Be pavadinimo / No title
Trakai. Iš donžono pažvelgus. Nuotr. P. Karpavičiaus / A view from the donjon. Photo P. Karpavičius
Trakai. Iš donžono pažvelgus. Nuotr. P. Karpavičiaus / A view from the donjon. Photo P. Karpavičius
Trakų pilis. Apie 1967m. Nuotr .Z Kazėno / Trakai Castle Photo Z. Kazėnas
Trakų pilis. Apie 1967m. Nuotr .Z Kazėno / Trakai Castle Photo Z. Kazėnas
Trakai. Pilies griuvėsiai Galvės ežero saloje. Nuotr. P.  Karpavičiaus. 1955m./ Castle ruins on lake Galvė island. Photo. P.Karpavičius. 1955.
Trakai. Pilies griuvėsiai Galvės ežero saloje. Nuotr. P. Karpavičiaus. 1955m./ Castle ruins on lake Galvė island. Photo. P.Karpavičius. 1955.
Atnaujinama Trakų pilis / The renewal of Trakai castle
Atnaujinama Trakų pilis / The renewal of Trakai castle
Lietuvos TSR. Trakų pilis.1977m. Nuotr. Z. Kazėno / Lithuania in the USSR. Trakai Castle. 1977. Photo Z.Kazėnas
Lietuvos TSR. Trakų pilis.1977m. Nuotr. Z. Kazėno / Lithuania in the USSR. Trakai Castle. 1977. Photo Z.Kazėnas

1960metais SSRS vadovas Nikita Chruščiovas apkaltino Lietuvos komunistų partijos vadovą Antaną Sniečkų lėšų švaistymu restauruojant Trakų pilį. N.Chruščiovas rengėsi pašalinti A.Sniečkų iš posto, tačiau netrukus pats neteko valdžios, o Trakų pilis buvo toliau restauruojama. Darbai baigti 1962 metais.

 

 

In 1960 the leader of the Soviet Union Nikita Khrushchev impeached the leader of the Lithuanian communist party Antanas Sniečkus of resource squandering for the restoration of the Trakai castle. Khrushchev was determined to remove Sniečkus from his post, but soon lost his own governance, while the restoration works on the Trakai castle continued on and were finalised in 1962.

 

Trakų miesto centrinė aikštė. 1974m. Nuotr. V. Sparnaičio / Trakai town square. 1974. Photo. V. Sparnaitis. 1974
Trakų miesto centrinė aikštė. 1974m. Nuotr. V. Sparnaičio / Trakai town square. 1974. Photo. V. Sparnaitis. 1974
Įvažiuojant i Trakus. Nuotr. V. Sparnaičio. 1974m. / Approaching Trakai. Photo. V. Sparnaitis. 1974
Įvažiuojant i Trakus. Nuotr. V. Sparnaičio. 1974m. / Approaching Trakai. Photo. V. Sparnaitis. 1974
Salos pilis (XIV-XVa). Nuotr. P.Karpavičiaus / The Insular castle (14th-15th c.). Photo. P.Karpavičius
Salos pilis (XIV-XVa). Nuotr. P.Karpavičiaus / The Insular castle (14th-15th c.). Photo. P.Karpavičius
Trakai žiema. Nuotr. Z. Kazėno / Trakai in winter. Photo. Z.Kazėnas
Trakai žiema. Nuotr. Z. Kazėno / Trakai in winter. Photo. Z.Kazėnas
Trakai. Pilies ansamblis Galvės ežero saloje. Nuotr. L. Verbliugevičiaus. 1981m. / Trakai. Castle ensemble on the Galvės lake island. Photo by L. Verbliugevičius. 1981
Trakai. Pilies ansamblis Galvės ežero saloje. Nuotr. L. Verbliugevičiaus. 1981m. / Trakai. Castle ensemble on the Galvės lake island. Photo by L. Verbliugevičius. 1981
Trakų salos pilis. Nuotr. J. Polio. 1990m. / Trakai insular castle. Photo. J.Polis. 1990
Trakų salos pilis. Nuotr. J. Polio. 1990m. / Trakai insular castle. Photo. J.Polis. 1990

 Rytas Trakuose. Nuotr. Juozo Polio / Morning in Trakai. Photo J. Polis

Bus daugiau...

More coming soon...