Vilniaus m. bendras vaizdas / Full view of Vilnius (Phot. J. Bulhak)
Vilniaus m. bendras vaizdas / Full view of Vilnius (Phot. J. Bulhak)
Arkikatedra Bazilika 1918m. / The Cathedral in 1918 (Phot. J. Bulhak)
Arkikatedra Bazilika 1918m. / The Cathedral in 1918 (Phot. J. Bulhak)

Vokiečių okupacijos metais (1915-1918m.), daugelio nuomone, geriausias savo fotografijas sukurė J. Bulhakas. Jis susipažino su Vilniaus magistrato architektu M. Buhlmannu ir gavo leidimą fotografuoti Vilnių.

(Skirmantas Valiulis. Ištrauka iš knygos "VILNIAUS fotografai").

Many think that during the German occupation (1915-1918) J. Bulhak created his best works of photography. Having met the Vilnius magistracy architect M. Buhlmann, he acquired a permit to photograph Vilnius. (Skirmantas Valiulis. An extract from book "VILNIAUS fotografai")

Katedros vaizdas / View of the Cathedral
Katedros vaizdas / View of the Cathedral

Šv.Stanislovo vardo Katedros bažnyčia buvo Jogailos pastatyta 1387m. toje vietoje, kur stovėjo senovės lietuvių Perkūno šventykla. 1777m. buvo pradėti Katedros atstatymo darbai pagal Lauryno Stuokos-Gucevičiaus paruoštą projektą. 1921m. popiežius Benediktas XV Katedros bažnyčiai suteikė bazilikos titulą.

 

Prie Katedros stovintis aukštas bokštas - varpinė, kuri buvo pastatyta 1522m. Bokšte yra laikrodis, kuris muša valandas visam miestui.

 

(A.Juškevičius J. Maceika, ištrauka iš knygos "Vilnius ir jo apylinkės")

 

St. Stanislaus named church of the Cathedral was built by the Grand Duke of Lithuania Jogaila in 1387 where in pre-Christian times the Baltic Pagan god Perkūnas was worshipped. In 1777 the Cathedral was reconstructed to its present appearance according to the design of Laurynas Stuoka-Gucevičius. In 1921 Pope Benedictus XV bestowed the title of basilica to the Cathedral. 

 

In 1522 the bell tower was built where a large clock chimes the hours to the city up to this day.

 

(A. Juškevičius J. Maceika "Vilnius ir jo apylinkės")

Didžioji gatvė / The Grand street
Didžioji gatvė / The Grand street
Vilnius. Krantinės gatvė (T.Kosčiuškos) / Vilnius. The Riverbank Street (now T.Kosčiuškos)
Vilnius. Krantinės gatvė (T.Kosčiuškos) / Vilnius. The Riverbank Street (now T.Kosčiuškos)
Didžiosios Poguliankos gatvė / The Grand Pogulianka
Didžiosios Poguliankos gatvė / The Grand Pogulianka

Didžioji Pogulianka

 

Gatvės pavadinimas yra kilęs nuo restorano, kuris XIXa. pradžioje stovėjo šios gatvės gale. Tiktai XXa. pradžioje dabartinėje gatvėje buvo pastatyta daug gražių namų.

Su D. Pogulianka ir jos apylinkėmis surišta daug istorinių atsiminimų. Pro čia ėjo kelias į Trakus; šiuo keliu važinėdavo did. Lietuvos kunigaikščiai. 1812m. pro čia įžengė į Vilnių Napoleonas su savo kariuomene.

 

(A. Juškevičius, J. Maceika "Vilnius ir jo apylinkės")

The Grand Pogulianka

 

The name of the street comes from a restaurant that was located here in the early 19th century. Many memories link us to the grand Pogulianka and its surroundings. Here is where the road to Trakai once went through, a road that many grand dukes of Lithuania used to take. This is where Napoleon and his army entered the city of Vilnius in 1812.

 

(A.Juškevičius, J. Maceika "Vilnius ir jo apylinkės") 

Vilnius. Pogulianka / The Pogulianka
Vilnius. Pogulianka / The Pogulianka
Vilniaus geležinkelio stotis / Vilnius railway station
Vilniaus geležinkelio stotis / Vilnius railway station
Puškino skveras / The Puškin square
Puškino skveras / The Puškin square
Šopeno gatvė / Chopen street
Šopeno gatvė / Chopen street
Pylimo gatvė / Pylimo street
Pylimo gatvė / Pylimo street
Žvėryno tiltas / Žvėrynas bridge
Žvėryno tiltas / Žvėrynas bridge
Vilnius. Didžioji gatvė. Italijos viešbutis / Didžioji street. The Italian Hotel
Vilnius. Didžioji gatvė. Italijos viešbutis / Didžioji street. The Italian Hotel
Vilnius / Feldpostkarte. Wilna.
Vilnius / Feldpostkarte. Wilna.
Aušros vartų gatvė / The Gate of Dawn street
Aušros vartų gatvė / The Gate of Dawn street
Vilnius. Bendras vaizdas / Full view of Vilnius
Vilnius. Bendras vaizdas / Full view of Vilnius
Vilnius. Žaliasis tiltas / Green bridge
Vilnius. Žaliasis tiltas / Green bridge
Vilnius. Bendras kareivinių vaizdas / Vilnius. Overview of the army quarters
Vilnius. Bendras kareivinių vaizdas / Vilnius. Overview of the army quarters
Vilnius. Žaliasis tiltas / Green bridge
Vilnius. Žaliasis tiltas / Green bridge
Vilnius - 37 bažnyčių miestas / Vilnius, a city of 37 churches
Vilnius - 37 bažnyčių miestas / Vilnius, a city of 37 churches
Vilnius. Antakalnio tiltas / Antakalnio bridge
Vilnius. Antakalnio tiltas / Antakalnio bridge
Vilnius. Neries pakrantė. Apie 1908m. Gerg. Stilke, Berlin NW.7 (5 Pfg.) / Vilnius. Neris riverside. About 1908
Vilnius. Neries pakrantė. Apie 1908m. Gerg. Stilke, Berlin NW.7 (5 Pfg.) / Vilnius. Neris riverside. About 1908
Vilnius. Filharmonija / The Philharmonie
Vilnius. Filharmonija / The Philharmonie
Rusiška katedra / Russian Cathedral
Rusiška katedra / Russian Cathedral
Vilnius. Alumnato kiemelis / Vilnius. The Alumni courtyard
Vilnius. Alumnato kiemelis / Vilnius. The Alumni courtyard
Vilnius. Šv. Jurgio (Šv. Georgijaus) prospektas. 1918 m. Leid. J.Ch.,W. / St.George prospect. 1918 Publisher J.Ch.,W.
Vilnius. Šv. Jurgio (Šv. Georgijaus) prospektas. 1918 m. Leid. J.Ch.,W. / St.George prospect. 1918 Publisher J.Ch.,W.
Vilnius. Rotušė ir Didžioji gatvė / City hall and Didžioji street
Vilnius. Rotušė ir Didžioji gatvė / City hall and Didžioji street
Vilnius. Šv. Jono gatvė. 1916m. / St. John's street in 1916
Vilnius. Šv. Jono gatvė. 1916m. / St. John's street in 1916
Vokiečių armijos kolona. 1916m. Leid. VGH Konigsberg i Pr. / German army column. 1916 Pub. VGH Konigsberg i Pr.
Vokiečių armijos kolona. 1916m. Leid. VGH Konigsberg i Pr. / German army column. 1916 Pub. VGH Konigsberg i Pr.
Vilnius. Neries krantas. 1917m. / Vilnius. Neris shore. 1917
Vilnius. Neries krantas. 1917m. / Vilnius. Neris shore. 1917
 Vilnius. Vokiečių gatvė / Vilnius. Vokiečių street
Vilnius. Vokiečių gatvė / Vilnius. Vokiečių street

Bus daugiau

More coming soon...