Kaziuko mugė iš sostinėje vykstančių tradicinių švenčių išsiskiria visų pirma gilia istorine tradicija. "Ši mugė kilusi iš šventojo karalaičio Kazimiero pagerbimo procesijų, rengiamų nuo 1604 metų. Laikui bėgant bažnytinę šventę lydinti prekyba išaugo iki spalvingos trijų dienų Kaziuko mugės. Turėdama šimtmečių tradiciją, rodydama rankų darbo išmoningus gaminius, vaišindama kulinarinio paveldo valgiais, džiugindama unikaliomis vilnietiškomis verbomis, mugė neturi lygių aplinkiniuose kraštuose".

 

Profesorius, etnologas Libertas Klimka

Nuotraukų aut. Gintaras Burba

 

"In a bouquet of the city's festivities the Kaziukas Fair is always the brightest"

Of all the traditional festivities that are held annualy in the capital city the Kaziukas Fair stands out the most due to its deep historical tradition. "The fair originates from the processions begun in 1604 honoring St. Casimir. Gradually, the trade accompanying the religious festival grew into a colourful three-day long Kaziukas (little Casimir's) fair. With a tradition extending hundreds of years, displaying hand-made folk arts and crafts including the fair's symbol - colourful, unique palm bouqets known as Verbos, treating us with the traditional cuisine, this fair is like no other you can find anywhere nearby".

 

Professor, ethnologist Libertas Klimka

Photos by Gintaras Burba