Vilnius. Didžioji Pogulianka / The Grand Pogulianka
Vilnius. Didžioji Pogulianka / The Grand Pogulianka

D.Poguliankos (dabar J. Basanavičiaus) gatvės gale stovėjo du balti stulpai, prie kurių seniau tikrindavo įvažiuojančius miestan vežimus. Ant šių stulpų iki 1840m. stovėjo variniai Lietuvos herbai. Vėliau juos pakeitė rusų variniai dvigalviai ereliai. (A. Jaruševičius, J. Maceina "Vilnius ir jo apylinkės"). Po II pasaulinio karo stulpai labai nukentėjo ir buvo nugriauti.

At the of the Grand Pogulianka (now J. Basanavičius street) there once stood two white columns at which in the olden days carriages entering the city were inspected. On the top of these columns rested the copper replicas of the Lithuanian Coat of Arms until 1840 when they were replaced by the Russian Coat of Arms, a two-headed copper eagle.

(A. Juškevičius, J. Maceina "Vilnius ir jo apylinkės"). The columns suffered severe damage during World War II and were demolished.

Vilnius. Vaizdas nuo Užupio  / City view from Užupis
Vilnius. Vaizdas nuo Užupio / City view from Užupis
Vilnius. Šv. Jurgio prospektas. Leid. 129 A. I. Fialko / Vilnius. St. George's avenue. Pub. 129 A. I. Fialko
Vilnius. Šv. Jurgio prospektas. Leid. 129 A. I. Fialko / Vilnius. St. George's avenue. Pub. 129 A. I. Fialko
Vilniaus geležinkelio stotis 1911m. / Vilnius railway station
Vilniaus geležinkelio stotis 1911m. / Vilnius railway station

1851m. carinės Rusijos vyriausybė priėmė nutarimą dėl Sankt Peterburgo-Varšuvos geležinkelio tiesimo. Šio geležinkelio atkarpa Daugpilis-Vilnius-Kaunas-Kybartai (Virbalis) buvo pradėta tiesti 1858m.: netoli Vilniaus atlikti pirmieji bandomieji darbai. 1862m. kovo 15d. buvo atidarytas traukinių eismas iš Sankt Peterburgo i Vilnių ir iš Vilniaus į Virbalį.

(Ištrauka iš laikraščio "15 min")

In 1851m. the government of tsar's Russia enacted the building of the St. Petersburg-Warsaw railroad. The length Daugpils-Vilnius-Kaunas-Kybartai (Virbalis) was begun to build in 1858; the first trials were carried out not far from Vilnius. In 1862 March 15 the first train traffic from St. Petersburg to Vilnius and from Vilnius to Virbalis was opened.

(Extract from newspaper "15 min")

Vilniaus geležinkelio stotis / Vilnius railway station
Vilniaus geležinkelio stotis / Vilnius railway station
Vilniaus geležinkelio stotis / Vilnius railway station
Vilniaus geležinkelio stotis / Vilnius railway station
Vartai į Gedimino kalną / The gate to the Gediminas hill
Vartai į Gedimino kalną / The gate to the Gediminas hill

1878m. caras Aleksandras II patvirtino Vilniaus tvirtovės (nuo 1831m. uždara teritorija) panaikinimo projektą. Nuo 1884m. miestiečiams Gedimino kalnas tapo apsilankymo ir pasivaikščiojimo vieta.

www.lietuvospilys.lt

In 1878 Tsar Alexander II ratified the disestablishment project of the Vilnius fortress (a closed territory since 1831). In 1884 the Gediminas hill became a place of visit and promenade for the city dwellers.

www.lietuvospilys.lt

Vilnius - pilies kalnas / The castle hill in Vilnius
Vilnius - pilies kalnas / The castle hill in Vilnius
Vilnius. Pilies griuvėsiai / The castle rubble
Vilnius. Pilies griuvėsiai / The castle rubble
Vilnius. Vilnelė. V. Borkovskio leid. / River Vilnelė (publisher V.Borkovskis)
Vilnius. Vilnelė. V. Borkovskio leid. / River Vilnelė (publisher V.Borkovskis)
Vilnius. Didžioji gatvė / Didžioji street
Vilnius. Didžioji gatvė / Didžioji street
Vilnius. Junkerių mokykla / Junkers school
Vilnius. Junkerių mokykla / Junkers school
Vilnius. Antakalnis / Antokol. N 76 Edition A. Fialko. Vilna
Vilnius. Antakalnis / Antokol. N 76 Edition A. Fialko. Vilna
Vilnius. Paminklas Jakaterinai II / Catherine the Great Monument
Vilnius. Paminklas Jakaterinai II / Catherine the Great Monument

Katedros aikštės viduryje, priešais Šv. Kazimiero koplyčios fasadą, 1904m. buvo atidengtas paminklas Jekaterinai II. Skulptūrą sukūrė skulptorius Markas Antokolskis, pjedestalą projektavo inžinierius N. Prusakas. Katedros aikštėje pagal sodininko Pavlovičiaus projektą įrengtas peizažinio išplanavimo skveras, apsodintas liepomis ir aptvertas kaltos geležies tvora.

 

I-ojo pasaulinio karo metu, 1915m. traukiantis rusų kariuomenei, paminklas carinės administracijos demontuotas ir išvežtas į Rytus. Tolimesnis likimas nežinomas.

 

Napaleonas Kitkauskas

Ištrauka iš knygos "VILNIAUS PILYS: statyba ir architektūra"

In the centre of the Cathedral square, in front of St. Casimir's chapel facade, the monument to Catherine the Great was unveiled for the first time in 1904. The monument was created by sculptor M. Antokolski and its pedestal designed by engineer N. Prusak. According to gardener Pavlovic's project, a scenic park was installed in the Cathedral square, planted with linden trees and surrounded by an iron fence.

 

During the First World War, with the Russian army's retreat in 1915, the monument was dismounted and taken to the East by the orders of the tsarist administration. The further fate of the monument is unkown.

 

Napoleonas Kitkauskas 

Excerpt from book "VILNIAUS PILYS: statyba ir architektūra"

Paminklas Jekaterinai II / Catherine the Great Monument
Paminklas Jekaterinai II / Catherine the Great Monument
Jekaterina. Leid. A. S. Suvorinas ir Co / Catherine the Great. Publisher A. S. Suvorinas & co.
Jekaterina. Leid. A. S. Suvorinas ir Co / Catherine the Great. Publisher A. S. Suvorinas & co.
Vilnius. Žaliasis tiltas ir bendras vaizdas / The Green bridge and overview
Vilnius. Žaliasis tiltas ir bendras vaizdas / The Green bridge and overview
Žaliasis tiltas ir krantinė / The Green bridge and riverside
Žaliasis tiltas ir krantinė / The Green bridge and riverside
Vilnius. Miesto vaizdas nuo Užupio / City view from Užupis
Vilnius. Miesto vaizdas nuo Užupio / City view from Užupis
Vilnius. Antakalnis / Antakalnis
Vilnius. Antakalnis / Antakalnis
Vilnius. Sodo gatvė / Sodo street
Vilnius. Sodo gatvė / Sodo street
Vilnius. Karo ligoninė / War hospital
Vilnius. Karo ligoninė / War hospital

200 metų istorija

Vilniuje Sapiegų parke-seniausiame baroko epochos parke Lietuvoje-stovinti ligoninė prieš metus atšventė 200 metų jubiliejų. XVIIa. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės etmono Jono Kazimiero Sapiegos pastatyti rūmai 1809m. buvo pertvarkyti ir tapo karo ligonine. Joje gydėsi rusų, prancūzų, vokiečių, lietuvių kariai. Išgyvenusi įvairius laikotarpius, ligoninė 1993m. atgimė Sapiegos vardu.

A history of 200 years

 

In Vilnius Sapiegų park, the oldest baroque park in Lithuania, there stands a hospital which has celebrated its 200 year anniversary last year. It was originaly a palace built in the XVIIth century by the Hetman of the Grand Duchy of Lithuania Jonas Kazimieras Sapiega and readjusted into a war hospital. Troops from Russia, France, Germany, Lithuania were among those that were treated there. Having withstood the test of times, the hospital was reborn in 1993 by the name of Sapiega.

Vilniaus karo ligoninė / War hospital
Vilniaus karo ligoninė / War hospital
Vilnius. Trakų vartai prie Pranciškonų bažnyčios / Trakų gate next to the Pranciškonų church
Vilnius. Trakų vartai prie Pranciškonų bažnyčios / Trakų gate next to the Pranciškonų church
Vilnius. Antakalnis. Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia / Antakalnis. St. Peter and St. Paul's church
Vilnius. Antakalnis. Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia / Antakalnis. St. Peter and St. Paul's church
Vilniaus centrinė elektrinė / Vilnius central power-station
Vilniaus centrinė elektrinė / Vilnius central power-station

Vilniaus miesto energetikos istorija

1897m. Vilniaus miesto dūma sudarė komisiją, kuri turėjo parengti technininį projektą elektrinio apšvietimo įrengimui. Priimtas sprendimas pastatyti centrinę elektrinę miesto lėšomis, išleidus 750 000 rublių vertės 5% paskolos obligacijų.

 

1901m. rugpjūčio mėn. prasidėjo elektrinės statyba. Pagrindinis pastatas baigtas 1902m. sausio mėn., o dar po metų baigta montuoti įranga ir nutiestas skirstomasis tinklas.

 

Tuo metu tai buvo moderniška elektrinė. Jos patalpose buvo įrengtas garinis šildymas - pirmasis centrinis šildymas Lietuvoje. Ortveino ir Karasinskio firmos garo mašinos su 250 kw galios 440V AEG generatoriais. Joje atlikti praktiką buvo siunčiami studentai iš Peterburgo imperatoriaus Aleksandro III elektrotechnikos instituto. 1904m. Vilniuje prie elektros tinklo buvo prijungti 264 namai. 

 

1906m. ant  administracijos  bokštelio pastatyta skulptoriaus A. Balzukevičiaus skulptūra "Elektra" - moteris dešinėje rankoje laiko žibintą skelbiantį naujos šviesos eros pradžią. 1957m. ji buvo nugriauta, o 1995m atstatyta (autorius -skulptorius Petras Mazūras).

 

2003m. Lietuvos energetikos muziejaus atidarymo diena sutapo su Vilniaus elektrinės 100-mečio minėjimu.

 

Sraipsnis iš Vikipedijos.

 

The History of the Vilnius City Energetics

In 1897, the Vilnius City Council organized a commission which would prepare a technical project of the installment of electric light devices in the city. It was decided to build a central power-station through the city funds, spending

750 000 rubles worth 5% of the loan bond.

 

In August 1901, the building of the central power-station began. Its main premise was completed in January 1902, a year later, the equipment and the network were installed.

 

At that time, the power-station was very modern. It employed steam heating in its premises and was the first form of central heating installed in the country. It contained steam engines of the Ortvein and Karasinski company with 250 kw 440 V AEG generators. Students were sent here for practice from the imperial St. Petersburg Alexander III Electrotechnical Institute. In 1904, electric current passed through 264 houses in Vilnius.

 

In 1906, a statue named "Elektra" (Electricity) created by sculptor A.Balzukevičius was placed on the administration tower. The statue displayed a woman holding a torch in her right hand, which symbolized the beginning of a new era of light. In 1957, the statue was taken down, but rebuilt in 1995 (sculptor Petras Mazūras).

 

In 2003, the day of the opening of the Museum of Lithuanian Energetics coincided with the commemoration of 100 years of the Vilnius central power-station.

 

Extract from Wikipedia 

 

Vilnius. Kermošius prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios. Leid. No.7 A.Fialko / Vilnius.By the St. Peter and Paul's Church. Published No.7 A. Fialko
Vilnius. Kermošius prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios. Leid. No.7 A.Fialko / Vilnius.By the St. Peter and Paul's Church. Published No.7 A. Fialko

Lietuvių dviklasė mokykla Lydos skersgatvyje 1913. Nuotr. Jano Bulhako/ 

Lithuanian two-class school at Lydos alley 1913. Photo. Jan Bulhak

Vilnius. Kelias i Botanikos sodą. Leid. D. Visunas / Road to the Botanic garden.
Vilnius. Kelias i Botanikos sodą. Leid. D. Visunas / Road to the Botanic garden.
Vilnius. Vasaros teatras / Vilnius Summer Theatre
Vilnius. Vasaros teatras / Vilnius Summer Theatre
Vilnius. Botanikos sodas / Vilnius Botanic Garden
Vilnius. Botanikos sodas / Vilnius Botanic Garden
Vilnius. Bernardinų sodas. Leid. D. Visunas / The Bernardine garden
Vilnius. Bernardinų sodas. Leid. D. Visunas / The Bernardine garden
Bernardinų sodas / The Bernardine garden
Bernardinų sodas / The Bernardine garden
Vilnius. Justicijos rūmai / Palace of Justice
Vilnius. Justicijos rūmai / Palace of Justice
Vilnius. Pylimo gatvė / Pylimo street
Vilnius. Pylimo gatvė / Pylimo street
Vilnius. Didžioji Pogulianka / The Grand Pogulianka
Vilnius. Didžioji Pogulianka / The Grand Pogulianka
Vilnius. Pilies kalnas / The castle hill in Vilnius
Vilnius. Pilies kalnas / The castle hill in Vilnius
Vilnius. Belmontas. Nuotr. S. Fleury / Belmont. Phot. S. Fleury
Vilnius. Belmontas. Nuotr. S. Fleury / Belmont. Phot. S. Fleury
Vilnius. Belmontas / Belmont
Vilnius. Belmontas / Belmont
Vilnius. Belmontas / Belmont
Vilnius. Belmontas / Belmont
Vilnius. Belmontas. Leid. No.  190. D. Visuno / Belmont. Publisher No.190. D. Visun
Vilnius. Belmontas. Leid. No. 190. D. Visuno / Belmont. Publisher No.190. D. Visun
Puškoriai. Leid. A.S. Suvorino / Puškoriai. Publisher A.S.Suvorin
Puškoriai. Leid. A.S. Suvorino / Puškoriai. Publisher A.S.Suvorin
Vilnius Šv. Jurgio prospektas. Šlapelienės knygyno leidimas / St. George boulevard. Published by Šlapelienė bookshop
Vilnius Šv. Jurgio prospektas. Šlapelienės knygyno leidimas / St. George boulevard. Published by Šlapelienė bookshop
Vilnius. Turgus. Leid.  A.I. Fialko / Vilnius market. Publisher A.I. Fialko
Vilnius. Turgus. Leid. A.I. Fialko / Vilnius market. Publisher A.I. Fialko
Vilnius. Šopeno gatvė / Chopen street
Vilnius. Šopeno gatvė / Chopen street

Šopeno gatvė taip pavadinta ne dėl žinomo lenkų kompozitoriaus šia pavarde. XIX a. čia gyvenęs II gildijos pirklys, mecenatas, miesto Dūmos narys, miesto tvarkymo komisijos narys Vilhelmas Šopenas. Jis 1891m. miestui padovanojo žemės sklypą, būtiną gatvei nutiesti, iš dalies finansavo jos įrengimą. Šiai gatvei prigijo mecenato V. Šopeno vardas, kuris oficialiai jai buvo suteiktas 1899m.

 

Teodora Rašimaitė (žurnalas "Savaitė", Nr.11, 2011m.) 

Chopen street was not named after the famous polish composer. In the nineteenth century, William Chopen, merchant of the second guild, patron and member of the city Duma, member of the city administration committee, lived here. In 1891, he donated a piece of his lands to the city for the laying of the street and partly financed the project. Hence, the street adopted the name of its patron, W.Chopen, and was officially known so since 1899.

 

Teodora Rašimaitė (extract from "Savaitė", Nr.11, 2011)

Vilnius. Trakų gatvė / Trakų street
Vilnius. Trakų gatvė / Trakų street
Vilnius. Vaizdas nuo bokšto. Leid. K. Rio / View from tower. Publisher K.Rio
Vilnius. Vaizdas nuo bokšto. Leid. K. Rio / View from tower. Publisher K.Rio
Vilnius. Verkių parkas. Leid. D. Visunas Nr.62a / Verkiu park. Publisher D.Visunas
Vilnius. Verkių parkas. Leid. D. Visunas Nr.62a / Verkiu park. Publisher D.Visunas
Vilnius. Nikolajaus tiltas. 1906m. Leid. D. Visunas /...
Vilnius. Nikolajaus tiltas. 1906m. Leid. D. Visunas /...

Nikolajus bridge. 1906. Pub. D. Visunas

Vilnius. Užupio vaizdas / Vilnius. View of Užupis

Bus daugiau...

More coming soon...